Skrývka zeminy

Vzhledem k protahování vyřizování stavebního povolení jsme začali zvažovat, zda začínat ještě letos s realizací stavby, alespoň tedy základových pásů či celé základové desky. Počasí však má být v listopadu pěkné, rozhodli jsme se tedy, že zkusíme minimálně základové pásy ještě letos udělat. Bohužel jsem se opět přesvědčil, že mnoho firem či řemeslníků je nespolehlivých. Jeden bagrista slíbil, že se přijede na pozemek podívat, ani po týdnu se neozval. Mohl jsem ho samozřejmě urgovat, ale na základě dobrých referencí jsem zavolal bagristovi druhému. Také slíbil – nepřijel. Až u třetí firmy jsem měl štěstí, majitel firmy se přijel podívat a domluvili jsme se na realizaci následující týden. Bohužel však nepřálo počasí a tak se nic nerealizovalo. Domluvili jsme se na příští týden. Následující týden jsem se bál bagrovat hned v pondělí, aby se bagr na pozemku neutopil. Hlína byla po předchozích deštích stále docela mokrá. Po domluvě, že budeme bagrovat ve čtvrtek, mi majitel stavební firmy volal už ve středu ráno, že by přijel hned, čtvrtek už nevypadal na moc dobré počasí. Abychom již bagrování neodsouvali, se středou jsem souhlasil a za hodinu už jsme neplánovaně byli na pozemku a mohlo se začít.

Do budoucna chceme terén na pozemku zvednout, takže tam máme navezeny desítky tater hlíny. Trochu nám to komplikuje situaci, protože na pozemku již není moc manipulačního prostoru. Také máme na pozemku rybníček, který jsme ještě plánovali zmenšit, což jsme realizovali pomocí 3 skruží. Začali jsme zatrubněním rybníčku. Skruže jsem již měl koupeny a připraveny na místě. Velmi šikovnému bagristovi a jeho pomocníkovi trvalo usazení skruží do rybníčku chvilku. Až jsem byl překvapen, jak rychle to zvládli. Rybníček se nám tedy zmenšil o 3 metry a máme trochu místa na pozemku navíc. Po usazení skruží a zasypání části rybníčku jsme se vrhli na skrývku zeminy. Před příjezdem bagru jsme si pár dní předem orientačně vyznačili pomocí dřevěných kolíků prostor, kde bude stát dům. Na každou stranu jsme přidali 2 metry a tím vznikl obdélník, kde bude provedena skrývka. Protože jsme zeminu ze skrývky sypali hned vedle, nebylo třeba auto pro její odvoz. Samotná skrývka byla provedena přibližně za 2 hodiny.

Během terénních úprav a realizace skrývky jsme naráželi na problémy s mokrou hlínu, protože celý předchozí týden pršelo a těch pár dní bez deště bylo velmi chladných, takže půda nemohla moc proschnout. Jílovitá půda se projevila tím, že bagrista neustále s bagrem zapadával v bahně, hlína se mu lepila na lžíci a často musel čistit, což bagrování zdržovalo.

Skrývku zeminy už ale máme hotovou, nyní bude následovat přesné vyměření domu a kopání základových pásů.

Napsat komentář