První řada ztraceného bednění

Po zalití základových pásů jsme nechali beton pár dní ztvrdnout a začali jsme stavět ztracené bednění. Zatímco beton tvrdnul, tvarovky pro ztracené bednění jsme si nanosili kolem základových pásů. První řadu jsme pokládali do betonu, který jsme míchali v půjčené malé míchačce. Míchačka je poněkud starší a na 380V se starou keramickou zásuvkou. Chvíli jsme tedy bojovali …

Betonování základových pásů

Konečně jsme se dočkali a první 3 domíchaváče plné betonu jsme vylili v pondělí 27. dubna 2015 do země :-). Celkem 15 kubíků betonu skončilo vylitých v základových pásech. Beton jsme v rámci možností železnými hráběmi srovnali do roviny a každých 25 cm jsme po ztuhnutí betonu zapíchli roxoru. Roxory jsme samozřejmě předem nařezali na potřebnou …

Ztracené bednění

Protože na pozemku budeme zvedat okolní terén, základovou desku budeme mít poměrně vysoko nad terénem. Celkově nám tedy vychází 5 – 6 řad ztraceného bednění (1,25 – 1,5 m). Toto už je množství na celý kamion (21 palet). Řešil jsem, zda se kamion na pozemek dostane a pokud ano, jak z něj bednění složíme. V úvahu …

Výroba klecí

V projektu máme napsáno, že základové pásy budou vyztuženy 4 profily oceli 10 505 o průřezu 12 mm. Vrhli jsme se tedy do výroby klecí. Objednal jsem železo, což mimochodem byla pěkná patálie :-). Jak vypadalo domlouvání dopravy materiálu: Středa: „Kdy to dovezete?“ „V pátek odpoledne, upřesníme hodinu předem.“ „Díky.“ Čtvrtek 11:00: „Za hodinu vám to …

Kopeme základové pásy

Dnes jsme vykopali základové pásy. Včera jsme si již nachystali provázky na zem – z laviček jsme přenesli na zem pomocí olovnice rohy domu, do země zatloukli hřebíky a natáhli k nim stavební provázky. Ráno jsme pak kolem provázků nasypali vápno, aby bagrista viděl, kde má bagrovat a provázky a hřebíky jsme ze země samozřejmě vyndali …