Inženýrské sítě

Kupujete stavební pozemek? Máte přímo na něm všechny potřebné inženýrské sítě nebo budete řešit přípojky vody, plynu, elektřiny či kanalizace? Dejte si veliký pozor a zjistěte si, jaké jsou možnosti připojení a zda někde nevznikne problém či nepředpokládané náklady.

My stavební pozemek máme. Elektrický sloup stojí hned vedle pozemku a s připojením elektřiny tedy nebyl problém. Dokonce nám na hranici pozemku vede i plyn, což jsme ani nevěděli. Kanalizace v této části obce není k dispozici, budeme ji muset řešit čističkou odpadních vod a pak pravděpodobně trativodem. Tohle ještě musím podrobně zjistit. Přes pozemek nám sice vede „potůček“, kam jsme si mysleli, že se bude voda z čističky odvádět, to však pravděpodobně možné nebude kvůli slabému průtoku. Už náš soused musel budovat trativod, protože mu vypouštění vody z čističky do potůčku bylo zamítnuto.

S čím však momentálně řešíme problém, je obecní vodovod. Ten končí přibližně 160m od našeho pozemku. Je pod obecní cestou a zdánlivě by nebyl problém se k němu připojit. Avšak jak to původně jednoduše vypadalo, tak to rozhodně není, když jsme se o možnost napojení začali zajímat. Pokud máte vodovodní přípojku delší než 50 metrů, musíte mít vodoměr umístěn ve vodovodní šachtě v zemi v místě připojení k vodovodnímu řadu. Znamená to tedy vícenáklady za vodovodní šachtu pro vodoměr. Částka to je někde nad 10000kč, žádná hrůza. Jenže problém je, že jsme 4 sousedé, kteří vodu chtějí. A obecní cesta není tak široká, jak by být měla a navíc již pod ní vede plyn. Pokud by tam měly vést ještě další 4 vodovodní přípojky, bude potřeba poměrně velká šířka, protože mezi potrubími musí být dodrženy zákonné rozestupy. A zde již může vzniknout problém, abychom se do dané šířky vešli. Navíc, pokud budeme realizovat 4 samostatné přípojky, každého z nás 4 sousedů přípojka vyjde zbytečně draze a zasíťujeme celou cestu, takže již pod ni v budoucnu nic nevejde. Pokud by se například budovala kanalizace, nebude kudy ji vést. Pokud by sousední louku koupil nový majitel a chtěl stavět dům, opět se mu již nikam nevejde jeho přípojka. Navíc, vlastnit 180m přípojku nemusí být ekonomicky výhodné do budoucna. Přece jen, na 180m je mnohem větší pravděpodobnost, že dojde k problému, než např. na 20 metrech.

Dohodli jsme se tedy, že bychom zkusili požádat obec o prodloužení vodovodního řadu. V územním plánu je toto dokonce zakresleno jako výhledový plán. Bohužel, po dotazu na obci nám bylo sděleno, že na prodloužení vodovodního řadu obec peníze nemá a můžeme si to zajistit jedině na vlastní náklady. Dobře, dohodli jsme se, že bychom do toho šli, zajistili prodloužení vodovodního řadu a o náklady se podělili. Jenže, přibližný odhad ceny za prodloužení vodovodního řadu o 185 metrů z materiálu PE 100 RC v DN 50-80 mm mi vyrazil dech. Vybudování odborně způsobilou firmou (výkop, materiál, montáž, zprovoznění) 462000kč bez DPH + 4 přípojky, každá 21000kč bez DPH. To je celkem 546000kč bez DPH. Tohle je nad mé chápání. Cena je pro mě více méně astronomická…

 

Řekl jsem si tedy, na tuto variantu zapomeneme a půjdeme každý cestou samostatné přípojky, pokud to bude technicky možné i za cenu, že si zasíťujeme celý obecní pozemek a v budoucnu již nebude možnost pod něj umístit například kanalizaci. Jenže cena tohoto řešení vyšla následovně:

Cena přípojky „1 ks“ ….. Modulo šachta plastová pro dva vodoměry, navrtávací pás, materiál PE 100 RC (SafeTech RC potrubí bez potřeby podsypu a obsypu písku), předpoklad dimenze D40 (DN 32) délka potrubí od cca 140,00 m -185,00 m (1,00 m potrubí – Cena 65,00 Kč), cena za 1 ks vodovodní přípojky 154 000,- Kč bez DPH
Celkem Cena 4 ks …… 616 000,- Kč bez DPH.

Cena je tedy vyšší než prodloužení vodovodního řadu. Jsem zvědav, jak se situace bude vyvíjet dále. Radost z toho rozhodně nemáme.

Možná si říkáte, proč ne studna nebo vrt? Protože je zde silně železitá voda. Sousedé si stěžují, že mají všude oranžovo, nemohou prát bílé prádlo, na pitnou vodu jezdí do studánky, WC vypadá, jako by ho nikdy neumyli. Údajně dokonce hvízdali na letišti při průchodu detektory kovů, aniž by u sebe něco kovového měli (tuto informaci bych bral s rezervou, netuším, do jaké míry je to možné). Takové řešení by se nám ale opravdu nelíbilo…

 


Napište nám svou emailovou adresu a nic vám neunikne.

Maximálně 1x týdně vám zašleme email se souhrnem nových článků. Vaše emailová adresa nebude předána třetím stranám. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.


No Responses to “Inženýrské sítě”

Napsat komentář