Další 2 řady ztraceného bednění

Na první řadu ztraceného bednění jsme položili další řadu ztraceného bednění. Na tu jsme opět vodorovně položili roxory a ty k sobě sdrátovali. Na druhou řadu jsme ještě položili třetí řadu, na ni opět sdrátované roxory. Protože celkem budeme dávat na sebe 5 řad ztraceného bednění a betonem by se měly vylívat maximálně 4 řady najednou, rozhodli jsme se, že betonem vylijeme 3 řady najednou a následně další 2 řady.
Když jsme tedy měli první 3 řady ztraceného bednění na sobě položeny, nadešel čas na objednání betonu. Ještě před tím jsme vyplnili veškeré mezery montážní pěnou.

Po spočítání objemu potřebného betonu jsem jej objednal. Vyšlo mi, že budeme potřebovat asi 10m3, což jsou 2 domíchávače betonu. Nakonec se ukázalo, že můj výpočet byl i přesný. Ztracené bednění jsme zalívali betonem zhruba do 3/4.

Napsat komentář